sparegris

Spar tid & energi


Ved å velge ApurgoM3 for vannbehandling kan du oppnå store energibesparelser.

Timer på drift og vedlikehold reduseres samtidig som vi sikrer deg trygt vann. 


Hvordan spare energi med ApurgoM3 ?

I de aller fleste bygg varmes tappevann opp til 70 grader for å forebygge oppblomstring av legionellabakterier.

Med ApurgoM3  blir dette ikke lenger nødvendig. Bakteriene bekjempes fra byggets vanninntak og ut til alle tappepunkt. Dermed kan temperaturen på tappevannet senkes til 50 °C.

Lavere varmtvanntemperatur gir mer optimal utnyttelse av varmepumper, lavere energibruk for oppvarming av varmtvann og redusert varmetap i rørnettet.

Hvor mye energi
kan du spare?

Hvor mye energi du kan spare på dette påvirkes av flere faktorer, blant annet forbruket av tappevann, størrelsen på bygget og eventuelt varmetap fra rørene.

I et undervisningsbygg på NTNU reduserte byggeier energibruken for oppvarming av varmtvann med 80 prosent, som utgjorde ca. 150.000 kWh ved å installere ApurgoM3 og varmepumpe.  Les mer her.

Scandic hotell Bakklandet reduserte fjernvarmebruken med 66 % etter at de installerte ApurgoM3 System. Les mer her.

Spar tid

Byggeiere som installerer ApurgoM3 kan hente ut ytterligere besparelser fordi flere driftsrutiner kan kuttes. Oppgaver som blir overflødig er bl.a.  

  • Sjokkoppvarming ved å spyle alle tappepunkter med hettvann
  • Kvartalsvis desinfeksjon med klor av dusjhoder og -slanger 
  • Månedlige temperaturmålinger 

Disse tiltakene innebærer utallige arbeidstimer og dermed store kostnader. I tillegg er det en HMS risiko både med kjemikaliehåndtering og skåldingsfare. 

Energiberegning


Lurer du på hvor mye energi ditt bygg kan spare?
Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg for en energiberegning

- helt uten forpliktelser.


APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.