produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

Vannbehandling for vannverk


Apurgo leverer løsninger for vannbehandling for små og mellomstore vannverk.

Vi gir deg råd og veiledning i vannanalyser og valg av riktig løsning for ditt vannverk. 

Apurgo bistår med hele eller deler av godkjennelses prosessen. 


shutterstock_248793208 (1).png

Hva sier regelverket? 

Drikkevannforskriften ble oppdatert i 2017. Den nye forskriften innebærer større ansvar for de som har ansvar for små vannforsyningssystem som i hyttegrender eller hvor noen få husstander deler vannforsyning. 

Hvem gjelder det for?

Alle som eier eller opererer et vannforsyningssystem har registreringsplikt hos Mattilsynet. Nye vannforsyningssystem skal registreres og godkjennes før byggestart.

I tillegg til registreringsplikten stiller forskriften nødvendige krav for å sikre trygt vann fra alle vannforsyningssystemer som leverer til mer enn én abonnent. De som produserer vann til eget eller privat bruk, faller derfor utenfor definisjonen av vannforsyningssystem, men vil falle inn under definisjonen av enkeltvannsforsyning. 

Hva må du tenke på?

Når du skal velge ny vannkilde, må du følge disse viktige punktene:

 1. Registrering og godkjenning fra kommune og Mattilsynet
 2. At vannforsyningssystemet har eller gjennom avtale, har tilgang til nødvendig kompetanse

De viktigste sjekkpunktene er: 

 • Beskyttelsestiltak for vannkilden
 • Beredskap
 • Nødvendig vannbehandling og utstyr
 • Vannbehandling
 • Vannbehov
 • Distribusjonssystem og intern fordelingsnett
 • Grenseverdier
 • Materialer
 • Farekartlegging og farehåndtering
 • Registrering
 • Internkontroll
 • Plangodkjenning
 • Kompetanse og opplæring
 • Prøvetakingsplan
 • Leveringssikkerhet
 • Avvikshåndtering og tiltak 

Dette avgjør om vannet blir trygt å drikke og om det blir nok til forbruket ditt. Det er derfor viktig å kontakte fagmiljøer med kunnskap og kompetanse på disse områdene for å gjøre de riktige valgene basert på de mulighetene man har.

shutterstock_94727329.png

Ta kontakt med oss for veiledning og vannprøver

Kontakt oss

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.