produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

Vannanalyser


Apurgo tilbyr mikrobiologiske analyser av Legionella

og generelt bakterienivå (kimtall), samt øvrige drikkevannsparametere


HVORFOR VANNPRØVER?

Folkehelseinstituttet anbefaler jevnlig vannprøvetaking for overvåking av Legionella og for å verifisere at de rutiner man gjør er tilfredsstillende. Antall og frekvens av vannprøver bestemmes ved en risikovurdering.

Apurgo gir råd og kan gjøre strakstiltak dersom det avdekkes høyt bakterienivå i vannet.

PRØVETAKING

Apurgo gir deg opplæring i vannprøvetaking eller bistår deg ved behov. Nytt er at vi nå tilbyr deg opplæring også via video.

Analysene utføres av et uavhengig akkreditert laboratorium. Sammen setter vi opp et analyseprogram som er riktig for ditt bygg eller innretning. 

Ønsker du vite mer om vannanalyser? 

Kontakt oss

Vannanalyser

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.