produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

Risikovurdering


Forskrift om miljørettet helsevern pålegger deg å gjennomføre risikovurderinger for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs.


ET GRUNNLAG FOR KONTROLL

At du har god kjennskap til egne bygg er essensielt for god legionellaforebygging. Apurgo tilbyr deg risikovurderinger som danner grunnlaget for et videre oppfølgingsprogram med forebygging og kontroll av Legionella. Du må minimum oppdatere en risikovurdering årlig i tråd med gjeldende forskrifter.

Hvem omfattes av forskriften?

Det er flere lover og forskrifter som regulerer krav til drift, vedlikehold, kontroll og tilsyn av anlegg som kan forårsake legionellasmitte. De to viktigste er Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet helsevern.

Les mer her

EN RISIKOVURDERING INNEBÆRER AT DU:

KARTLEGGER:

 • Innretninger i kaldt- og varmtvannsanleggene
 • Dusjer og andre innretninger med risiko for å spre Legionella via aerosol (dråper)
 • Brukergrupper og -frekvens 
 • Temperaturer i beredere, tappepunkt og sirkulasjonsledninger
 • Bakterienivå
 • Blindrør og andre avvik ved anleggene
 • Dagens legionellarutiner 

VURDERER:

 • Sannsynlighet for bakterievekst
 • Grad av aerosoldannelse
 • Sannsynlighet for og konsekvens av eventuell smitte
 • Total risiko ved bygget

ANBEFALER:

 • Avvikshåndtering
 • Tekniske utbedringer
 • Legionellakontroll program for forebygging og kontroll

Du kan kontakte oss for en uforpliktende prat om risikovurdering og vannprøver her:

Risikovurdering

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.