produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

Risikovurdering


Forskrift om miljørettet helsevern pålegger å gjennomføre risikovurderinger for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs.


ET GRUNNLAG FOR KONTROLL

God kjennskap til egne bygg er essensielt for god legionellaforebygging. Apurgo tilbyr risikovurderinger som danner grunnlaget for et videre oppfølgingsprogram med forebygging og kontroll av Legionella. En risikovurdering skal minimum oppdateres årlig i tråd med gjeldende forskrifter.

Hvem omfattes av forskriften?

Les mer her

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om risikovurdering og vannprøver.

EN RISIKOVURDERING INNEBÆRER Å…


KARTLEGGE

 • Innretninger i kaldt- og varmtvannsanleggene
 • Dusjer og andre innretninger med risiko for å spre Legionella via aerosol (dråper)
 • Brukergrupper og -frekvens 
 • Temperaturer i beredere, tappepunkt og sirkulasjonsledninger
 • Bakterienivå
 • Blindrør og andre avvik ved anleggene
 • Dagens legionellarutiner 

VURDERE

 • Sannsynlighet for bakterievekst
 • Grad av aerosoldannelse
 • Sannsynlighet for og konsekvens av eventuell smitte
 • Total risiko ved bygget

ANBEFALE

 • Avvikshåndtering
 • Tekniske utbedringer
 • Legionellakontroll program for forebygging og kontroll

Risikovurdering

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.