produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

Legionella


Apurgo gir deg skreddersydde verktøy for forebygging, ettersyn og kontroll av Legionella i kaldt- og varmtvannsanlegg som  inngår i byggets internkontroll 


Hva inkluderer vårt legionella program? 

  • Du får innledende kartlegging og risikovurdering

  • Du får en handlingsplan for avvikshåndtering

  • Du får et årshjul med anbefalte rutiner for forebygging, ettersyn og kontroll

  • Du får program for vannprøvetaking

  • Du får instrukser for alle anbefalte oppgaver

  • Du får et rammeverk for gjennomføring av årlig revisjon og internkontroll

  • Du får tilgang til våre rådgivere med ekspertise innen Legionella, avvikshåndtering og vannbehandling

OPPLÆRING OG OPPFØLGING

Du får hjelp til å komme i gang med den første risikovurderingen og vi gir deg deretter et anbefalt legionella program og de nødvendige verktøy og opplæring for at du skal kunne gjennomføre rutiner og internkontroll.

Dersom du har en fast leveringsavtale med oss, håndterer vi all logistikk rundt vannprøveutstyr for deretter å tolke og gi råd rundt analysesvarene. 

Skulle du ha ytterligere behov for bistand, så er vi tilgjengelig for deg med rådgivning og gjennomføring av tiltak. Leveringsavtalen gir deg også faste priser på våre rådgivningstjenester.

Du kan kontakte oss for mer informasjon våre produkt- og tjenesteleveranser her:  

Kontakt oss

Legionellaprogram

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.