produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

Avvikshåndtering


Apurgo bistår deg med rådgivning og gjennomføring 

av rens og desinfeksjon av kaldt- og varmtvannsanlegg


Avvikshåndtering anbefales når

  • Risikovurderingen eller rutinemessig tilsyn og analyser tilsier at det er behov for avvikshåndtering
  • Anlegget har vært ute av bruk i mer enn en måned
  • Det er et utbrudd eller mistanke om utbrudd av legionellose

Det finnes flere strategier for gjennomføring av rens og desinfeksjon. Hvilken metode som anbefales vurderes i det enkelte tilfelle.

Sjokkoppvarming

Sjokkoppvarming som desinfeksjonstiltak anbefales hovedsakelig ved mindre eller middels store anlegg, hvor vi er sikker på at det er tilstrekkelig med varmtvann og høye nok temperaturer til å desinfisere hele anlegget.

Det er viktig å påpeke at denne metoden i liten grad fjerner biofilm og derfor er det en stor risiko for at legionellabakteriene overlever behandlingen. Metoden er dermed ikke hensiktsmessig i store i anlegg med mye biofilm eller mange blindrør. Tiltaket egner seg bedre til forebygging enn som avvikshåndtering. 

Som metode er sjokkoppvarming et energikrevende tiltak. 

Kjemisk rens og desinfeksjon

Dersom du har et problem med legionellabakterier eller mye biofilm i anlegget, så er kjemisk rens og desinfeksjon den sikreste metoden for at du skal få rene rør og bli kvitt bakteriene. Det er verdt å merke seg at gjenvekst av bakterier kan oppstå dersom det er soner som ikke lar seg behandle. Det er derfor viktig at vi også gjør tiltak for å fjerne blindrør.

Metoden anbefales for mindre og middels store bygg som kan stenges av for en dag. Ved større, komplekse bygg vil det være mer hensiktsmessig å vurdere et permanent vannbehandlingssystem for å rengjøre og forebygge gjenvekst av bakterier.

Apurgo har lang erfaring og gode referanser fra denne typen oppdrag.

Du kan kontakte oss for bistand med avvikshåndtering her:

Kontakt oss

Avvikshåndtering

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.