produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

Apurgo m3

Vannbehandlingssystemet ApurgoM3 gir optimal sikkerhet der det er behov for å forebygge og fjerne bakterievekst og Legionella i det interne vannforsyningsnettet. I tillegg kan systemet bidra til at ditt bygg oppnår BREEAM-NOR poeng. 

Systemskisse

METODEN

ApurgoM3  er basert på sølv- og kobberionisering. Dosering av aktive forbindelser skjer ved bruk av strøm (elektrolyse), uten håndtering av kjemikalier. Sølv- og kobberioner i vannet rengjør rørene for biofilm, dreper og forebygger etablering av Legionella og andre skadelige bakterier. 

Apurgos digitale styringssystem overvåker kontinuerlig prosessen og doserer ionene etter vannforbruk. Systemet er enkelt å vedlikeholde og det driftes av vår driftssentral via skyløsning. 

Med ApurgoM3  kan du spare energi ved å senke temperaturen i beredere og på tappevannet og likevel få helt trygt vann. Du eliminerer samtidig HMS-risiko som kjemikaliehåndtering og skåldingsfare.

ApurgoM3 kan bidra til at ditt byggeprosjekt kvalifiserer til BREEAM-NOR poeng.

Så mye energi kan du spare

ENKEL INSTALLASJON

ApurgoM3  består av en styringsenhet og én eller flere prosessceller, avhengig av vannforbruk (m3) per år. Anlegget monteres på hovedvannrøret rett etter vannmåler. Det må lages en bypass over anlegget slik at vannforsyning kan sikres under service på prosesscellene (se figur over).

Vannmåler må ha elektronisk pulsgiver som gir puls per liter (24 VDC). Dersom vannmåler ikke har integrert pulsgiver, kan det monteres ekstern pulsgiver på vannmåleren. 

Styringsskap monteres nær prosesscellene. Det må sikres 230 V / 16 A og internettilgang for overvåking, enten via fast internettlinje eller mobilt nett. 

TRYGG VANNBEHANDLING

Kobber- og sølvionisering for å hindre oppvekst av Legionellabakterier har vært benyttet i mange år, spesielt i USA. Effekten er godt dokumentert.

Det digitale styringssystemet i ApurgoM3 sørger for at doseringen med god margin holder seg langt under de gjeldende grenseverdiene. Apurgos vannbehandlingsteknologi er godkjent for drikkevannsbehandling av Mattilsynet og oppfyller kravene i Biocidforskriften. 

SLIK VIRKER APURGO M3

ApurgoM3 gir en stabil og langvarig effekt i hele rørnettet. Dermed opprettholder vi effektiv vannbehandling selv i perioder med lite bruk eller stengte bygg. 

Når positivt ladede kobber- og sølvioner binder seg til den negativt ladede celleveggen på bakterier, brytes celleveggen ned av kobberionene og åpner for at sølvionene kan trenge inn i cellen og ødelegge dens DNA. Effekten er at cellen dør, eller mister evnen til å formere seg. Metoden er også svært effektiv for rens av biofilm / begroing i vannrør.

apurgo

ULIKE MODELLER

Du kan velge blant flere standard modeller av ApurgoM3 Systemet tilpasset ditt byggs vannforbruk. Du kan også få skreddersøm tilpasset ditt bygg.

ulike modeller

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.