produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

ApurgoLAB


Apurgo har som mål å forske på nye produkter. 

Vi optimaliserer prosesser for vannbehandling fra

laboratorieskala til kommersiell produksjon. 


ApurgoLAB.png

Apurgo LAB

I 2019 etablerte Apurgo sitt første laboratorium i egne lokaler og ApurgoLAB er nå fullt operativt.  

Apurgo har som mål å forske på nye produkter. Vi skal optimalisere prosesser for vannbehandling fra laboratorieskala til kommersiell produksjon. 

laben er utstyrt for å utføre vannbehandlingsstudier med alle sikkerhetselementer fullt på plass. Vi jobber aktivt med kvalitet og HMS for å sikre både ansatte og ytre miljø. 

Våre FoU-prosjekter støttes av Forskningsrådet og Innovasjon Norge

Vi utfører også studier i basert på kundenes forespørsel.

Forskning og utvikling i Apurgo

Forskning har vært en av de viktigste grunnpilarene i Apurgo siden selskapet ble etablert på NTNU i Trondheim, 2009. Selskapet har siden jobbet kontinuerlig for å sikre kunder energibesparende, rent og trygt vann. 

Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse innen både kjemi og biologi. Vår visjon er «Alltid et hode foran». Vi ønsker derfor alltid å utvikle og søke etter bedre, bærekraftige løsninger for å møte fremtiden. 

LAB 1_400x230px.jpg

Nytt laboratorium gir nye muligheter

Har din bedrift fokus på forskning i innovasjonsprosessene, slik at den står godt rustet for morgendagens konkurranse? Forskning og utvikling er avgjørende når det gjelder posisjonering for fremtidens marked.

Trenden er heldigvis positivt stigende når det gjelder bedrifter som investerer i innovasjon, forskning og utvikling. Vi legger derfor til rette for at din bedrift kan ta 

LAB 2_400x230px.jpg

del i forskningsprosjekter som er direkte knyttet til din virksomhet. 

Vårt laboratorium er godt utrustet for å drive fram prosjekter i grenseland mellom kjemi og biologi. Dette gir mange nye muligheter for vår kunder, samarbeidspartnere og ikke minst bedriften.  

Pågående prosjekter

Det pågår for tiden flere spennende studier i laben og den nye virksomheten henger nøye sammen med aktivitetene i de øvrige avdelingene. Foreløpig har mye av arbeidet dreiet seg om helt nye prosesser, men det jobbes også med optimalisering av eksisterende produksjonsprosesser for våre testkunder.  

Avdelingen innehar nøkkelkompetanse for både forskning og forretningsutvikling, noe som kompletterer eksisterende kompetanse i Apurgo. 

Vi i Apurgo legger stor vekt på et nært samarbeid med våre kunder og jobber aktivt for at disse skal ha suksess i markedet. Du er velkommen til å kontakte oss for å se hvilke muligheter som ligger for ditt prosjekt. 

Studenter 1_400x230px.jpg

Studentprosjekter

For å imøtekomme kundenes behov og krav til høy kvalitet på både forbruksvann og behandling av drikkevann forsker selskapet stadig på bedre måter for å jobbe med vann. Apurgos forretningsstrategi og interne kultur er å alltid ha tilgang på ny kunnskap og teknologi.

Som et ledd i vårt forsknings- og utviklingsarbeid, jobber og samarbeider vi derfor med flere aktører, blant annet NTNU og SINTEF. Siden selskapet ble etablert har vi også jobbet sammen med Bachelor- og Masterstudenter fra NTNU. Dette skal støtte opp om at våre kunder alltid skal ha tilgang til høy kompetanse og den best tilgjengelige teknologi i markedet.  

LAB 5_400x230px.jpg

Smartere sammen!

Utveksling og deling av kunnskap står i høysetet hos oss. Apurgo er derfor alltid åpen for nye og utfordrende forskningsprosjekter fra både studenter, samarbeidspartnere og kunder. Vi mener bestemt at vi blir smartere sammen! 

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å diskutere et prosjekt eller presentere ett studie du tror vi kan ha felles interesse av.

Kontakt oss

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.