Hvem har ansvar?

Det er flere lover og forskrifter som regulerer krav til drift, vedlikehold, kontroll og tilsyn av anlegg som kan forårsake legionellasmitte. De to viktigste er Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet helsevern.

Anleggseier

Anleggseier

Kommuner og anleggseiere skal ha oversikt og kontroll over miljøfaktorer som kan ha innvirkning på folks helse.

Forskrift om miljørettet helsevern sier bl.a. at «Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe». Kapittel 3a i presiser spesifikke krav knyttet til Legionella.

helsepersonell

Helsepersonell

Kommuneleger og helsepersonell har et selvstendig ansvar for å følge opp forebyggende tiltak og rutiner ved for eksempel sykehjem og helseinstitusjoner. 

Kommuneleger og helsepersonell har også i henhold til MSIS-forskriften meldings- og varslingsplikt ved utbrudd av legionellose. 

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en egen veileder til helsepersonell.

Driftspersonell

Driftspersonell

Driftsansvarlige og eiere har ansvar for å påse at vedlikehold og kontroll med vanninnretninger skjer i henhold til lovverket og anbefalinger.

Først og fremst er det viktig å redusere smittefare ved hjelp av forebyggende tiltak. Vannrapport 123, utgitt av Folkehelseinstituttet, gir gode råd om framgangsmåte og valg av tiltak.

Legionella ikon Lær om Legionella


Legionellabakterien kan forårsake legionærsykdom og pontiacfeber. En fellesbetegnelse på begge sykdommene er legionellose.


LEGIONÆRSYKDOM

En alvorlig lungebetennelse. Særlig hos eldre og immunsvekkede kan sykdommen være dødelig.

PONTIACFEBER

Vanligvis en mild influensaliknende sykdom med feber, hodepine og muskelsmerter.

rør

HVOR FINNES BAKTERIEN?

Legionellabakterien finnes naturlig i overflatevann og jordsmonn og tilføres bygg via vannintaket. For at den skal være farlig må den kunne vokse og formere seg. Det gjør den best i rørledninger med begroing (biofilm), i soner med stillestående vann og ved temperaturer mellom 20 og 50 grader.

I tillegg lever bakterien beskyttet inni andre mikroorganismer (amøber) og vokser og formerer seg inni disse. Når amøben etter hvert sprekker vil tusentalls nye og mer overlevelsesdyktige legionellabakterier sendes ut i vannet. 

BIOFILM I VANNRØR

Legionellabakterien finnes i biofilm sammen med andre mikroorganismer i vannsystemene.

Temperaturer over 60 grader reduserer bakterievekst og etablering. Tradisjonelt har man derfor bekjempet Legionella med varmtvann og klor. I dag vet vi imidlertid at legionellabakterier kan overleve både varmebehandling og enkelte former for desinfisering forde de kan "gjemme seg" i biofilm i rørnettet. 

Biofilm har en svært god isolerende evne slik at bakteriene ofte overlever både hettvannsbehandling og desinfeksjonstiltak som ikke effektivt fjerner biofilm (f.eks. klor).

dusj

legionella

HVORDAN SMITTER BAKTERIEN?

Legionella smitter ved at små vanndråper (aerosoler) som er infisert med legionellabakterier, pustes ned i lungene. Det kan skje via dusjhoder, kjøletårn, boblebad, fontener, befuktningsanlegg og liknende innretninger – både hjemme, på hoteller, sykehjem og andre offentlige steder og institusjoner. Legionellose smitter ikke mellom mennesker. Det er heller ikke farlig å svelge vann selv om vannet skulle inneholde legionellabakterier.

Det forekommer stadig nye smittetilfeller. I Norge er det rundt 40 tilfeller av legionærsykdommen per år. Det reelle antallet er sannsynligvis høyere da de som får lungebetennelse eller influensa sjelden testes. 

HVORDAN BEKJEMPES LEGIONELLA?

Dersom legionellabakterien er etablert i et system, kan det være svært krevende å bekjempe. Hele vanninnretningen må renses og desinfiseres, noe som tradisjonelt skjer ved hjelp av varmtvannsspyling eller ved kjemisk rens. Dette er en omstendelig, tid- og kostnadskrevende prosess. 

Apurgo M3 vannbehandling er en føre var-løsning. Den forebygger effektivt biofilmdannelse og dermed unngår man at legionellabakterien får etablere seg. 

bakterier

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.