Forebygging og desinfeksjon mot virus smitte

Har du fått virus smitte i bygget, eller er bygget stengt på grunn av virus  situasjonen? Apurgo kan bistå med risikoanalyse, forebyggende tiltak, beredskap og desinfeksjon av bygningsmassen og sanitæranlegget du har ansvar for. 

Ta kontakt med oss om forebygging

Virus smitten øker i omfang, og det er viktig å holde seg løpende oppdatert, samt følge hygiene- og reiseråd fra myndighetene. I tillegg bør ansvarlige byggeiere ha planer for hvordan organisasjonen skal forebygge og eventuelt håndtere en smittesituasjon i byggene.

Vi starter med å kartlegge:

  • Risikosoner/anlegg
  • Bruken av bygget
  • Risikogrupper
  • Dagens rutiner for rengjøring og personlig hygiene

Basert på kartleggingen gjør vi en risikoanalyse, og hjelper dere med effektive forebyggende tiltak der hvor risikoen er høyest. Et mulig tiltak er desinfeksjon av bygningsmassen, for å forebygge smittespredning og komme tilbake i normal drift så fort som mulig. 

Apurgo lager tiltaksplaner, og vi hjelper deg å skaffe riktig utstyr og kvalifisert personell til desinfisering.

Bygg vil nå stå stengt i potensielt lange perioder. Det er derfor viktig at man før ny oppstart gjør en rørrens eller andre Legionellaforebyggende tiltak slik at man unngår spredning.

Allerede fått smitten i bygget?

Dersom det normalt er mange personer i bygget, kan det være nødvendig å desinfisere hele eller deler av bygningsmassen. Det må også foreligge fastlagte rutiner for gjennomføring av desinfeksjon.  Målet er å forebygge smittespredning og uønskede hendelser raskt og riktig for å komme tilbake i normal drift så fort som mulig.

Tiltaksplan for virushåndtering

Apurgo bistår i samarbeid med sitt nettverk som prosjektleder, koordinator, og faglig bistand. Vi lager tiltaksplaner for virus håndtering, og hjelper deg å skaffe riktig utstyr og kvalifisert personell til desinfisering. Som kjent begynner noe av dette allerede å bli mangelvare.​

Smitteveier ved
luftveisinfeksjoner

Dråpe- og kontaktsmitte eller også luftsmitte?

Dråpe og kontaktsmitte: 

Dråpesmitte er smitteoverføring via dråper med smittestoffer som «slynges » ut når man prater, hoster, nyser eller kaster opp. Dråpene sprer seg i luften til personer og gjenstander i opp til 1-2 meters avstand før de faller til bakken. Når smitten ikke overføres direkte fra luftveiene til mottakeren, men via enten pasienten selv eller gjenstander kalles det direkte eller indirekte kontaktsmitte. Dråpesmitte antas å være den vanligste smitteveien ved luftveisinfeksjoner, i kombinasjon med kontaktsmitte.

Luftsmitte: 

Bakterier og virus kan også ha potensiale til å forekomme i mindre enheter, som aerosoler. Disse ørsmå partiklene kan nå membranoverflatene i øvre luftveier og epitelcellene i nedre luftveier. Selv om det meste av smitten med aerosoler også vil forekomme nær pasienten kan disse partiklene holde seg i luften over lenger tid og spre seg over lenger avstander.

mann som hoster


Hvordan smittestoffet overføres er avgjørende for hvilke typer beskyttelsesutstyr som må tas i bruk.


Hvordan smitter
luftveisinfeksjoner?

Luftveisinfeksjoner smitter ved at smittestoff (bakterier eller virus) overføres fra luftveiene hos en syk person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person. Smitten kan overføres på tre måter:

1 Via dråper i luften ved at den syke nyser eller hoster slik at smittestoff pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærmere enn 1-2 meter.

2 Ved direkte kontakt når den syke har fått smittestoff på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

3 Ved indirekte kontakt når smittestoff har blitt overført til pasientens umiddelbare omgivelser (inventar og gjenstander) av pasienten ved at han/hun har hostet, nyst eller berørt flatene, og som andre kommer i kontakt med.

smitteområder

Kilde: FHI: Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten (5/3-20)

Har du spørsmål?

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.