blogg-driftsleder.jpg

Vidar Lysaker, driftsleder ved Fylkeshuset i Aust-Agder, i teknisk rom foran Apurgo M3 vannbehandlingssystemet. (Billedrettigheter: Vidar Lysaker)

Fagsamling i Arendal om vannbehandling, driftsrutiner og redusert energibruk


Fagansvarlig i Apurgo, Dr. scient. Hanne Therese Skiri fikk godt gehør for sitt foredrag i Arendal nylig, hvor hun presenterte muligheten for å kombinere effektiv legionellasikring med besparelser i både tid- og energi.

Legionellasikring har tradisjonelt vært forbundet med mange driftsoppgaver og høye varmtvannstemperaturer. Dette har vanskeliggjort gode løsninger for energisparing på varmtvannssiden. Samtidig er det mye frustrasjon rundt mengden driftsoppgaver som må gjøres, samt usikkerhet knyttet til om det man gjør har en hensikt.

Les hele artikkelen i ITBaktuelt...

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.