ntnu

Overingeniør NTNU,
Olav Høyem

NTNU sparer over 150.000 kWh årlig


Med ApurgoM3 og varmepumpe reduserte NTNU strømforbruket til oppvarming av tappevann med 80 prosent.

NTNUs realfagbygg er et av Midt-Norges største bygg, det rommer 60.000 kvadratmeter. Her inne ville NTNUs Seksjon for teknisk drift få bukt med et stadig gjentakende og potensielt livstruende problem i sanitæranlegget: Målinger påviste oppblomstring av legionellabakterier i rørsystemene.

Tappevannet i Realfagsbygget ble tidligere varmet opp til 70 grader for å drepe legionellabakterien. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og en utbredt måte å drive legionellaforebygging på, men for Realfagsbygget var det likevel ikke godt nok.

Legionellabakteriene kan overleve i rørsystemene allikevel. Les mer om hvordan.

Fra 70 til 50

Løsningen ble å installere ApurgoM3 vannbehandlingssystem. Tappevannet i Realfagsbygget ble bakteriefritt og trygt. Samtidig kunne temperaturen på tappevannet senkes fra 70 til 50 grader, for med Apurgos løsning forebygges bakterievekst helt fram til tappepunktene - uavhengig av temperaturen i vannet.

Overingeniør Olav Høyem og kollegaene hans i NTNUs Seksjon for teknisk drift registrerte at strømforbruket til oppvarming av tappevann gikk ned med 42 prosent. Men de ga seg ikke med det. 

Fem års payback-tid

– Vi leter konstant etter nye og bedre måter å optimalisere byggene på. Målet er å drive universitetet så lønnsomt og miljøvennlig som mulig, sier Høyem.

Lavere temperatur på tappevannet gir bedre effekt fra varmepumpeteknologi, så Høyem og kollegaene installerte en vann til vann varmepumpe i Realfagsbygget. 

– På ett år redusertes energibruken fra 188.340 til 36 622 kWh altså rundt 80 prosent. Payback-tiden for investeringen i Apurgos vannbehandlingssystem og varmepumper beregnet vi til cirka fem år, opplyser Olav Høyem.

NTNU sparer også penger på drift og vedlikehold av Realfagsbygget. Apurgo overvåker ApurgoM3 anleggene hver dag - hele året, og det er ikke lenger nødvendig å gjennomføre renseprosedyrer med klor og 70 graders vann.

NTNU bruker ApurgoM3 vannbehandlingsanlegg for å redusere strømforbruket og ha trygt vann.

Apurgo overvåker ApurgoM3 anleggene hver dag - hele året.

Først publisert:
30.10.19
Skrevet av:
Rune Sævik

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.