shutterstock_274675364.jpg

Apurgo invitert inn i forskningsprosjektet SESSILE i samarbeid med SINTEF


Vinteren 2021 ble Apurgo kontaktet av Karolina Stråby i Sintef og spurt om vi var interessert i å være med i et forskningsprosjekt i samarbeid med flere aktører innenfor Legionellabehandling i Norge. Med Sintef som initiativtaker ble søknad send til Forskningsrådets samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Høsten 2021 ble søknaden godkjent og vi i Apurgo gleder oss til å komme i gang med workshops og kunnskapsdeling.  

Prosjektet har fått navnet SESSILE og står for Serviceable, Enviromentally, reSponsible & Safe – Integrated automated Legionella mitigation into potable buliding water system design, alternativt: Bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av legionella ved utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger.  

Prosjektet skal utvikle avanserte modeller for å evaluere risikoen for problemer med vannkvalitet i bygninger og til slutt utvikle anbefalinger og retningslinjer for å hjelpe bygningsdesignere og operatører med å forhindre eller eliminere Legionella-problemer.  

Målet er å ta frem bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella i både eksisterende og nye tappevannssystemer. 

Partnere som er med i prosjektet: 

Armaturjonsson AS, Apurgo AS, Boligbygg Oslo KF, Folkehelseinstituttet, Geberit AS, GF JRG AS, Kompa AS, Moss Eiendom KF, OBOS Prosjekt, Oslobygg KF og Stavanger kommune. 

Prosjektnavn:

 

  “Serviceable, Environmentally reSponsible & Safe (SESSILE) — Integrating automated           Legionella mitigation into potable building water system design”  

Prosjektleder:  Michael Brandon Waak 
Prosjektnummer:  328697
Prosjektperiode:  2021 - 2025
Organisasjon:  Instituttsektor / Teknisk-industrielle institutter / SINTEF AS 
Fagområder:  Teknologi/Bygningsfag / Bygg-, anleggs- og transportteknologi  SINTEF 2.png

Forskningsrådet.svg

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.