skolebarn_lærer.jpg

Har du god legionellakontroll på ditt stengte bygg? 

Opprettholder du de gode driftsrutinene for legionellakontroll og -forebygging?

Er svaret nei og bygget er - eller har vært stengt i ett par uker eller mer, er det viktig å utføre legionellaforebyggende tiltak nå. 

Kontakt oss for en risikovurdering


I forbindelse med koronautbruddet har mange bygg måttet stenge eller redusere driften. Dette kan bli langvarig og dermed gi grobunn for oppblomstring og vekst av legionellabakterier. 

Dersom du ikke opprettholder ordinære rutiner for legionellakontroll i stengningsperioden er det svært viktig at du gjennomfører legionellaforebyggende tiltak før bygget åpnes igjen.

Hva må jeg gjøre før jeg kan åpne?

I forbindelse med koronautbruddet er mange bygg stengte eller får redusert drift i en lengre periode fremover. Dette gir grobunn for oppblomstring og vekst av legionellabakterier.

Dersom du ikke opprettholder ordinære rutiner for legionellakontroll i stengningsperioden er det derfor svært viktig at du gjennomfører legionellaforebyggende tiltak før bygget åpnes for fullt. Dette innebærer å gjøre en risikovurdering, ta vannpøver og gjerne en rørrens før bygget trygt kan åpnes igjen. 

I perioden frem til du skal åpne er det også ett godt råd å sørge for god sirkulasjon på både kaldt- og varmtvannssiden av tappevannet. Noen minutter med vanngjennomstrømming på tappepunkter spredt utover i bygget er en god prevensjon men erstatter ikke større rutine tiltak. 

Risikovurderinger og forebyggende arbeid

Det er lovpålagt for alle virksomheter å gjennomføre en risikovurdering av vannsystemene i bygg. Dette kan du gjennomføre selv eller ved ekstern til bistand fra oss. Lurer du på hvordan du får legionellakontroll kan du kontakt oss.

Rengjøring og desinfeksjon av anlegg som har vært ute av drift er et viktig tiltak for å sørge for god folkehelse og Vannrapport 123, kap. 4.4.2., samt kap. 7.6.2, et av få steder hvor ordet brukes.

Likevel er realiteten at mange enten ikke følger dette kravet, eller at utførelsen er for dårlig slik at man ikke oppnår ønsket effekt. Dette er svært beklagelig da Legionella kan føre til alvorlig sykdom. Det er derfor lurt å ha et program for jevnlig å ta vannprøver og å utføre dette på riktig måte. Det er bl.a. viktig å ta prøver både på kaldt- og varmtvannssiden i tillegg til gode rutiner for hvordan man tar prøver. Om du ønsker mer informasjon om hvordan du tar ut legionellaprøver kan du kontakte oss.

Kontakt oss for en risikovurdering

gutt med vannglass

Fakta om Legionella

  • Legionellbakterier finnes der det er vann med temperatur mellom 20-50°C og tilgang på næringsstoffer
  • Spres via aerosoler (dråpesmitte)
  • Mulige smittekilder er kjøleanlegg, luftrenseanlegg, dusj- og badeanlegg osv
  • Legionella kan forårsake alvorlig sykdom som Legionellose som er en alvorlig lungebetennelse,  men også Pontiac feber som gir mildt influensalignende sykdomsbilde
  • Vanlige symptomer er hodepine, muskelsmerter, slapphet, feber og tørrhoste
  • Sykdommen kan være dødelig

Kilde:Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet skriver i sin Legionella veileder; Vannrapport 123, kap. 4.4.2., samt kap. 7.6.2 at alle anlegg som kan spre legionellasmitte må minst rengjøres og desinfiseres dersom anlegget har vært ute av drift i mer enn en måned, eller dersom rutinemessig tilsyn og analyser viser at det er nødvendig. 

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.