Hytte_Barn.jpg

Husk våre "Legionellavettregler" når du nå åpner hytta eller andre bygg


Er du hytteeier eller eier av andre type bygg er det viktig at du gjør noen tiltak før åpning så du ikke får utfordringer i forhold til Legionella.  Vi anbefaler alle å lese Folkehelseinstituttets(FHI) veiledning for åpning av hytter som nå har stått stengt over en lengere periode for å unngå spredning av Legionella. 

Mange av rådene gjelder også andre typer bygg som nå har stått stengt. For disse har vi utformet egne råd og veiledninger. Dette kan du lese mer om under Apurgo Nyheter

De viktigste tiltakene man må huske er

  1. Gjennomfør en risikovurdering
  2. Ta Vannprøver for å kartlegge forekomst av Legionella

Så følg rådene fra FHI og ha en riktig god tur på hytta!

Hilsen 

Team Apurgo

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.