hotelrom 50%.jpg

Råd til hoteller som nå har stengt


Smittevask - desinfeksjon av rom og flater for SarsCoV-2 

Risikoen for stor smittespredning vil kunne reduseres med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak. Før hotellet gjenåpnes for ansatte og publikum bør hotellet gjennomføre en smittevask / desinfeksjon av bygget. 

Smittevask og dekontaminasjon av rom og utstyr er et spesialarbeid. Renholdere som skal gjennomføre smittevask må derfor være spesialopplærte til arbeidet og i bruk av smittevernutstry.

 

Legionella i forbruksvann

Det er viktig å fortsette med legionellatiltakene som man ville ha kjørt om bygget hadde vært åpent for publikum, minst i like stor grad som om hotellet var i normal drift, Vi anbefaler å intensivere, gjerne doble, rutinene for legionellaforebygging. 

Vannforbruket vil nå kraftig reduseres noe som kan medføre at vannet står stille over lenger tid. Dette øker risikoen for oppvekst av Legionella. Folkehelseinstituttet anbefaler jevnlig vannprøvetaking for overvåkning av Legionella og for å verifisere at de rutnier man gjør er tilfredsstillende. Antall og frekvensen av vannprøver bestemmes ut fra en risikovurdering. Apurgo gir råd og kan fjøre strakstiltak dersom det avdekkes høyt bakterienivå i vannet. 

Apurgo anbefaler å opprettholde følgende rutiner: 

Rutine for gjennomspyling av tappepunkt

Det anbefales å gjennomspyle tappepunktene regelmessig - helst to ganger per uke, men minimum ukentlig i stengningsperioden. Dersom ukentlig gjennomspyling ikke er gjennomførbart og anlegget står lengre enn en måned uten vannforbruk må rørnettet rengjøres og desinfiseres før bygget tas i bruk igjen.

Ved gjennomspyling er det viktig å tappe rikelig med vann både fra kaldt-  og varmtvannsiden. Spyl i 2 - 3 minutter til varmtvannet blir varmt og kaldtvannet kaldt. 

Dersom det er belegg i dusjhoder må dette fjernes. Man bør også desinfisere dusjhoder og -slanger.

Varmtvann

Det er ikke anbefalt å redusere temperaturen på varmtvannsanlegget for å redusere forbruk av strøm da dette kan gi bedre vekstvilkår for legionellabakterien. Dersom man har legionellasikring som f.eks. ApurgoM3 System eller tilsvarende kan man trygt senke temperaturen ned til 50°C på varmtvannsberedere og eller følge de ordinære rutiner for legionellasikring. Vi anbefaler allikevel at man følger tidligere nevnte prosedyrer for gjennomspyling av tappepunkt på både kaldt- og varmtvannssiden. 

Hva bør du kartlegge?

 • Innretninger i kaldt- og varmtvannanleggene
 • Dusjer og andre innretninger med risiko for spredning av Legionella via areosol (dråper)
 • Brukergrupper og -frekvens
 • Temperaturer i beredere, tappepunkt og sirkulasjonslednigner
 • Bakterienivå
 • Blindrør og andre avvik ved anleggene
 • Dagens legionellarutiner

Hva bør du vurdere?

 • Sannsynlighet for bakterievekst
 • Grad av aerosoldannelse
 • Sannsynlighet for og konsekvens av eventuell smitte
 • Total risiko ved bygget

Hva kan Apurgo bistå med?

Vi hjelper deg i gang med den første risikovurderingen og gir deg deretter et anbefalt drifts- og vedlikeholdsprogram samt de nødvendige verktøy og opplæring for gjennomføring av rutiner og internkontroll

 • Risikokartlegging og -analyser for forebygging av smitte i bygg
 • Ressurser for rengjøring og desinfeksjon av bygg
 • Opplæring og veiledning av eksisterende vedlikeholdspersonell
 • Kvalitetssikrer at desinfeksjon utføres i hht anbefalte nasjonale oppgaver
 • Permanent behandling og / eller engangs kjemisk rens
 • Utfroming av dokumentasjon etter utførte oppdrag til offentlige myndigheter

Ta gjerne kontakt for råd om hvordan ditt hotell driftes trygt og sikkert.

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura

renhold hotel 50%.jpg

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.