Covid-19_org.bilde.jpg

Våre tiltak i forbindelse med Covid-19 


Apurgo har iverksatt en rekke tiltak for å begrense spredning av Corona viruset, ta vare på ansatte, samt opprettholde driften i selskapet og i våre oppdrag. 

Apurgo har fulgt situasjonen nøye over tid og har iverksatt tiltak fortløpende. Oppdragsgjennomføring og våre leveranser har så langt ikke nevneverdig blitt berørt med noen unntak hvor det ikke er praktisk mulig å gjennomføre på grunn av stengte bygg. Vi søker god dialog med kunder og samarbeidspartnere for å være i stand til å møte kundenes behov og prioriteringer gitt den situasjonen vi står overfor.

Ved inngangen av mars igangsatte Apurgo tiltak for å begrense spredningen. Dette er noen av tiltakene som er innført i Apurgo, men nye tiltak vurderes fortløpende:

  • Medarbeidere som har mulighet for dette oppfordres til hjemmekontor. IT-systemer og IT-infrastruktur er lagt til rette for at medarbeider kan arbeide som normalt hjemmefra

  • Det er innført omfattende reiserestriksjoner i tråd med myndighetens anbefalinger

  • Vi kansellerer alle møter og arrangement og oppfordrer ansatte til å unngå kollektivtransport

  • Ved vårt kontor er det iverksatt tiltak og råd for smittevern og omfatter rengjøring, hygiene og restriksjoner på bruk av fellesrom og bespisning

  • Det er lagt til rette for digital møtevirksomhet og samhandling

  • Ansatte og ledere blir løpende orientert om situasjonen og nødvendige tiltak via interne informasjonskanaler.

  • Det er utarbeidet reiseråd og råd om hvordan man skal forholde seg ved eventuell smitte hos den ansatte eller familien og andre

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.